Toiminnan talous

Toiminnan talous 2014

Suurin osa toiminnan tarvitsemista varoista, noin 375 000 €, kerättiin Suomessa. Merkittäviä lahjoituksia saatiin myös Skotlannista ja Saksasta sekä Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta.

Toiminnan rahoituksesta yli puolet saadaan kummeilta (56 %). 400 kummin maksamilla kummimaksuilla katetaan ensisijaisesti lasten koulunkäyntiin liittyviä kuluja.

Lasten muuta tukitoimintaa, kuten ruokailu, terveydenhoito, IT- opetus sekä harrastukset, rahoitettiin muilla avustuksilla.

Vuonna 2014 yhdistys sai tukea Suomen ulkoasiainministeriöltä koulunkäyntiin 11 % ja metsäprojektiin 6 %.

Yhdistyksen kulut Suomessa (3 %) katettiin jäsenmaksuilla.

Zimbabwen toimintakeskuksen toimintaan liittyvät henkilöstö-, kuljetus- ja kiinteistökulut katettiin erilaisilla avustuksilla (14 %) ja muulla varainhankinnalla (10 %) (lipaskeräykset, tapahtumat ja pienet myyntitapahtumat).

Hallintokulut (talousseuranta) olivat n. 5 %.

Tuotot Suomessa kirjataan euroina ja kulut Zimbabwessa dollareina.

Vuoden 2014 toiminnan tuottojen jakautuminen.
Vuoden 2014 toiminnan kulujen jakautuminen.

Tuki käytetään lyhentämättömänä lasten hyväksi

Lahjoittajien tuki käytetään lyhentämättömänä toimintaan Zimbabwessa, suoraan lasten hyväksi.

Suomessa yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Pienet hallintokulut Suomessa (n. 3 %) rahoitetaan yhdistyksen jäsenmaksuilla. Näin kaikki avustukset voidaan siirtää kokonaisuudessaan orpolasten hyväksi Zimbabween.

Yleistä taloudesta ja tilintarkastuksesta

Zimbabwen Aids-orvot ry on voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistyksen johdossa olevilla henkilöillä on vankka taloushallinnon ja projektien vetämisen osaaminen. Toiminnan menestyksen apuna ovat pitkät ja hyvin toimivat kumppanuussuhteet keskeisiin viranomaisiin Zimbabwessa ja myös Dziwarasekwassa Projektin talous on KHT-tilintarkastajien valvonnassa sekä Suomessa että Zimbabwessa. Hallintoon käytetyt kulut ovat huomattavasti alle UM:n suositusten niin Suomessa kuin Zimbabwessakin.

Vuonna 2014 rahoituksen haasteena oli Ulkoasiainministeriön pienenevän hanketuen korvaaminen muilla keräysvaroilla. UM on tukenut toimintaa poikkeuksellisen kauan eli yhdeksän vuotta. Kolmannen tukikauden viimeinen vuosi oli 2014.

Erillisenä hankkeena raportoitavan ja johdetun metsänistutushankkeen toinen kolmivuotinen UM:n rahoitus kattaa vuodet 2014–2016.