Miten kaikki alkoi

Kaikki alkoi vuonna 1992, kun Seppo Ainamo, ohjelman alkuunpanija ja koordinaattori, lupasi omista varoistaan maksaa yhden 8-vuotiaan zimbabwelaisen puoliorvon pojan koulumaksut, koska pojan äidillä ei ollut siihen varaa. Alkuvuosina projekti kasvoi hitaasti. Vuonna 1994 mukana oli neljä lasta ja vuonna 1995 kahdeksan. Myös muita kouluja kuin alkuperäinen Dzivaresekwa No. 4 Primary School tuli mukaan ohjelman piiriin.

Kun Oili Wuolle tuli projektiin mukaan vuonna 1996, lasten lukumäärä nousi 18:sta 36:een yhdessä vuodessa. Vuoden 1997 lopulla projekti täydentyi ensimmäisellä perheittemme ja sukulaistemme ulkopuolisella tukijalla. Ystäviemme rohkaisevan tuen siivittämänä oli mahdollista lisätä lasten määrää vuosi vuodelta.

Vuoden 2007 alussa meillä oli jo 170 lasta ja heillä 156 tukijaa. Lisäksi tuimme osittain 180 muuta varatonta koululasta, jotka eivät täytä kaikkien ”Dzikwa-lasten” vaatimuksia. Taloudellista avustusta saimme vuosina 2006-2008 myös Suomen valtion kansalaisjärjestöille myöntämistä kehitysyhteistyövaroista.

Vuosina 2008-2013 lasten lukumäärä oli keskimäärin 380 - 425 välillä.

Toiminta on vakiinnutettu noin 400 orpolapsen tasolle. Vuoden 2014 III lukukauden lopussa tuettavia lapsia oli noin 400. Suurin osa lapsista on perusopetuksessa; jatko-opinnoissa on noin 20 nuorta.

Yhdistys sai UM:n myöntämää kansalaisjärjestöjen hanketukea kolmannen kerran. Vuosina 2012-2014 yhteensä 150,000 euroa.