Yhdistys

Yhdistyksen infopiste Maailma kylässä -festivaaleilla.

Vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys

Zimbabwen Aids-orvot ry on suomalaisten perustama, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Toimintamme on jatkunut pitkäjänteisesti jo yli 20 vuotta.

Tuemme 400 orpolapsen koulunkäyntiä ja hyvinvointia Hararen esikaupungissa Dzivarasekwassa. Lapsille on toimintakeskus, jonka ylläpidosta vastaa paikallinen yhteistyökumppanimme Dzikwa Trust -säätiö. Yhdistyksemme toimii Suomessa täysin vapaahehtoisvoimin. Pienet hallintokulut katamme jäsenmaksuilla. Yhdistyksellä on lähes 500 jäsentä.

Tutustu toimintaamme ja lue yhdistyksen säännöt (pdf).


Orpolasten tukiohjelma alkoi yhden pojan koulunkäynnin tukemisesta vuonna 1992. Lue lisää toiminnan historista.

Liity yhdistyksen jäseneksi, ja auta meitä auttamaan

Yhdistyksemme toimii Suomessa täysin vapaaehtoisvoimin. Jäsenmaksuilla katamme hallintokulut Suomessa, joten liittymällä yhdistyksemme jäseneksi, autat meitä keräämään varoja lasten hyväksi. Liity jäseneksi tästä.

Missio

Projektin perimmäisenä tarkoituksena on luoda edellytykset köyhien ja oppimisesta innostuneiden Dzivaresekwan orpolasten koulutukselle ja monipuoliselle hyvinvoinnille.

Keräämillämme avustuksilla maksamme lasten puolesta sekä koulumaksut (kolme lukukautta vuodessa) että myös koulupuvut, urheiluasut, koulukirjat ja -tarvikkeet, terveydenhoitokulut ja päivittäisen aterian. Resurssien mukaan järjestämme lapsille myös mahdollisuuksia osallistua kulttuuri-, urheilu- ja luontotapahtumiin ja ympäristökasvatukseen esim. omalla metsänistutuksella.

Visio

Ohjelmaan valitut lapset pääsevät oman elämänsä alkuun kunnollisen peruskoulutuksen saaneina oman maansa hyvinvoinnin rakentajina.

Visiomme mukaan vuonna 2017 meillä on projektissa noin 400 dzivaresekwalaista orpolasta kaupunginosan eri peruskouluissa. Lisäksi on joitain lapsia yliopistossa tai muussa kolmannen asteen koulutuksessa Zimbabwessa.

Dzivaresekwassa meillä on oma toimintakeskus, jossa lapset voivat

  • syödä päivittäisen lämpimän ruoka-annoksensa
  • osallistua tukiopetukseen
  • tehdä kotitehtävänsä
  • saada tukea ja ohjausta opintoihin, terveyteen ja kotioloihin liittyvissä kysymyksissä
  • saada IT-opetusta
  • pelata pallopelejä
  • harrastaa musiikkia, tanssia, kuorolaulua, teatteria yms.
  • käyttää kirjastoa
  • katsoa elokuvia

Myös noin 80 - 100 muuta, vähemmän lahjakasta aids-orpoa, jotka eivät täytä itse ohjelmaan valittavien lasten kriteerejä, voivat tulla toimintakeskukselle syömään päivittäisen aterian sekä saada satunnaista taloudellista tukea koulukustannuksiin.

Vakinainen Dzikwa Trust Fundin henkilökunta Zimbabwessa muodostuu tukiohjelman johtajista, kahdesta kenttätyöntekijästä, kirjanpitäjästä ja hankintavastaavasta. Tämän lisäksi Dzikwan toiminnassa on mukana lukusia vapaaehtoisia avustavia henkilöitä ja opintoharjoittelijoita.

Strategia

Ohjelman strategiana on kerätä varoja Hararen Dzivarasekwan kaupunginosassa asuvien köyhien ja lahjakkaiden orpolasten koulutuksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Toimintaan kuuluu mm. löytää kummeja ja tukijoita ohjelmaan mukaan otetuille lapsille sekä ohjata näin kerättyjä varoja suoraan ja lyhentämättöminä lasten hyväksi.

Hallitus 2017:

Peter Rehnström: puheenjohtaja
Sähköposti: peter.rehnstrom@outlook.com
GSM: +358 40 554 5033

Bo Andersson: varapuheenjohtaja

Hanna Vaininen: rahastonhoitaja

Peter Parkkonen: jäsen

Oili Wuolle: pääsihteeri

Karoliina Rovala: jäsen, hallituksen sihteeri

Maria Ainamo-McDonald: varajäsen

Elina Holmström: varajäsen

Risto Heikkinen: varajäsen

Roy Siljamäki, varajäsen