Toimintaympäristö

Yleistietoa Zimbabwesta

Zimbabwe sijaitsee eteläisessä Afrikassa. Etelässä maa rajoittuu Etelä-Afrikkaan ja pohjoisessa Sambiaan. Muita naapurimaita ovat idässä Mosambik ja lännessä Botswana. Zimbabwe itsenäistyi v.1980.

Zimbabwen asukasluku on noin 13 miljoonaa. YK arvioi, että yli 70 prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Eliniän odote on noin 40 vuotta.

Zimbabwe elää taloudellisesti ja sosioekonomisesti edelleen vaikeata vaihetta, joskin jonkinasteista elpymistä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana. Maan bruttokansantuote supistui vuoteen 2009 saakka. Vuosien 2010-2012 BKT-kasvu on ollut 6-9 % luokkaa. Vuosikymmenen ajan kiihtynyt infklaatio päätyi hyperinflaatioksi, joka romutti rahatalouden täysin. Vuodesta 2009 alkaen Zimbabwen oma valuutta on ollut jäissä ja maa on virallisesti monivaluuttamaa. Käytössä on lähinnä US-dollari ja Etelä-Afrikan randi.

(Lähde: CIA, The World Factbook)

Lukeaksesi lisätietoa Zimbabwesta kokeile esim. seuraavaa linkkiä: CIA, The World factbook

AIDS ja AIDS-orvot Zimbabwessa

AIDS-epidemia on laajalle levinnyt Zimbabwessa. Noin 15 % aikuisväestöstä arvioidaan kantavan HI-virusta. HIV-positiivisia on maassa kaikkiaan noin 1,2 miljoonaa. Lapsista yli 20 prosenttia on menettänyt ainakin toisen vanhemmistaan AIDSin vuoksi. Maassa on noin miljoona AIDS-orpoa. Joka viikko noin 2 500 ihmistä kuolee tartunnan seurauksena.

Tällaiset luvut tarkoittavat, että epidemia vaikuttaa Zimbabween hyvin monella, perustavanlaatuisella tavalla, erityisesti talouteen, yhteiskuntaan ja perhe-elämään.

Kolmasosa AIDS-orvoista asuu orpokodeissa, mutta noin kaksi kolmasosaa sukulaisten tai muiden aikuisten kanssa. Niillä lapsilla, jotka asuvat orpokotien ulkopuolella, on yleensä vaikeuksia käydä koulua ja saada opetusta säännöllisesti. Kouluasut ja -maksut ovat pakollisia ja monilla AIDS-orvoilla ei ole niihin varaa. Kouluilla ei ole lisäresursseja huolehtia orvoista.

Lisätietoa AIDS:ista ja AIDS-orvoista Zimbabwessa löydät esim. tältä YK:n sivulta (UNAIDS).

Toimintakeskus Dzivarasekwan lähiössä

Lasten toimintakeskuksemme sijaitsee Hararen kaupungissa, n. 100 000 hengen kaupunginosassa Dzivarasekwassa. Dzivarasekwa on Hararen yksi köyhimmistä lähiöistä. Kouluikäisiä lapsia on arviolta 25,000 ja heistä vain noin 2/3 pääsee käymään koulua. Peruskoulunkäynti on maksullista myös valtion ja kunnallisissa peruskouluissa, ja koululaisten tulee hankkia myös pakolliset koulupuvut sekä muut varusteet ja tarvikkeet. Orpolasten perusoikeudet eivät toteudu ilman ulkopuolista tukea.