Koulunkäynti ja tukiopetus

Koulun oppitunnilla.
Yhdessä opiskelu on hauskaa
Oppilaat IT-tunnilla
IT-opetusta toimintakeskuksella

Tukiohjelmamme lapset käyvät pääsääntöisesti alueen julkisia kouluja. Kaikki koulunkäynti on maksullista. Kummit vastaavat lasten koulunkäynnin tukemisesta. Kummituki käytetään koulumaksuihin, koulupukuihin, -kirjoihin ja -tarvikkeisiin.

Koulujärjestelmä Zimbabwessa

Zimbabwessa koulunkäynti aloitetaan 6-vuotiaana ja peruskoulutukseen kuuluu seitsemän vuotta ala-astetta (Grades 1-7) sekä neljä vuotta yläastetta (Forms 1-4). Kaksivuotiseen lukioon pääsy (Forms 5-6) edellyttää vähintään viittä hyväksyttyä ainetta yläasteen tutkinnossa.

Kouluvuosi on kalenterivuosi ja siinä on kolme lukukautta. Ala-asteella opiskellaan neljää ainetta: englanti, shona, matematiikka ja yhteiskuntaoppi. Yläasteella opintoaineita on 8 – 11. Kaksivuotisessa lukiossa oppilas valitsee joko humanistisen, kaupallisen tai luonnontieteellisen aineyhdistelmän. Lukion päättötutkinnossa oppilas kirjoittaa normaalisti kolme ainetta.

Dzikwan nuorista pieni osa käy sisäoppilaitosta 250 km Hararen ulkopuolella, Gutussa. Järjestely on poikkeuksellinen ja sovitaan kummin kanssa erikseen.

Katso tiedot Dzivarasekwan kouluista.

Tukiopetusta toimintakeskuksella

Toimintakeskuksella lapset saavat tukiopetusta englannin kielessä ja kirjallisuudessa, historiassa, kirjanpidossa ja matematiikassa. Opettajina toimivat Dzikwan työntekijät ja vapaaehtoiset. Myös suomalaisten vapaaehtoisten ja työharjoittelijoiden panos erityisesti ala-asteen oppilaille annettavassa tukiopetuksessa on tärkeä.

Opetusta IT-luokassa

Toimintakeskuksen IT-luokassa on mahdollisuus opiskella IT-taitoja oman opettajan johdolla. Toimintakeskuksella voi suorittaa myös ATK-ajokortin. IT-taitojen opiskelu on tärkeää, sillä ala on yksi nopeimmin kasvavista aloista Zimbabwessa.